mattelco-02.png

Avís legal

Objecte Social. Serveis d'Operació i Manteniment de Xarxa en Clients en el Sector dels Operadors de Telecomunicacions.

Identificació. En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web mattelco.com.

Denominació: MATTELCO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN TELECOMUNICACIONES, SL

Domicili: Plaça Josep Pallach,12, 08035, Barcelona

Telèfon: 93 599 22 62

Emailmattelco@mattelco.com

CIF: B67563544

Inscripció registral: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 47206, Foli 51, Secció 8, Fulla 544698, Inscripció 1.

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, inclosos els formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a MATTELCO i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. *Asímismo totes les marques i noms comercials continguts en aquesta Web pertanyen a MATTELCO, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben de la mateixa manera protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de MATTELCO.

 

L'accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de MATTELCO o els titulars dels drets sobre els signes distintius que es mostren en aquesta pàgina web, tret que s'estableixi expressament el contrari.

 

Condicions d'ús. L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

 

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

 

MATTELCO, no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació.

 

Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

 

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

 

MATTELCO no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per a evitar-los.

 

Enllaços a altres Webs. Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per MATTELCO, per això, *MATTELCO no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

 

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.